AWITAN SIYA’T PURIHIN

 

G                   D                  

SA KAMANGHA-MANGHANG DIYOS

    G

PAPURI AY IHANDOG

                   D             

SA KAMANGHA-MANGHANG DIYOS

                 G

NGALAN NIYA AY ILUKLOK

                C                  

SA SALIW NG TUGTUGAN

                       G

SA TUWINA’Y PUPURIHIN

       C                                 D                        G

KADAKILAAN NIYA’Y LAGING SASAMBAHIN.

 

II

G                      D                     

SA KAMANGHA-MANGHANG DIYOS

      G

PAPURI AY IHANDOG

 D                                                               G

SA KAMANGHA-MANGHANG DIYOS

 

NGALAN NIYA AY ILUKLOK

                 C                                             G

UMAWIT NG MAY TUWA’T GALAK SA

          Em

ATING PUSO

                Am                      D                      G

KADAKILAAN NIYA’Y LAGING SASAMBITIN

 

III

G

HALINA AT MAGPURI

 

KAY YAHWEH ANG LUWALHATI

D                                      G

ATING ITATANGHAL PANGALAN

 

NIYANG BANAL

 

KUBLIHAN, SANDIGAN, LAKAS AT

 

KALIGTASAN

D                                            G           CG

AWITAN NATIN SIYA’T PURIHIN.

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: